วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

สโลวีเนีย

ชาวสโลวีน (อังกฤษ: Slovenes, สโลวีน: Slovenci, Slovenke) เป็นประชากรสลาฟใต้ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสโลวีเนียและภาษาสโลวีนเป็นหลัก                                                                                              
ส่วนใหญ่ชาวสโลวีนในปัจจุบันอาศัยอยู่ในอาณาเขตของสโลวีเนีย (ประชากร 2,007,711 คน ประมาณการ พ.ศ. 2551) เช่นเดียวกับชนกลุ่มน้อยดั้งเดิมชาวสโลวีนซึ่งอาศัยอยู่ทางตะวันออกเฉียง เหนือของอิตาลี (ประมาณการ 83,000-100,000 คน)  ตอนใต้ของออสเตรีย (24,855) โครเอเชีย (13,200) และฮังการี (3,180) ชาวสโลวีนได้รับการยอมรับว่าเป็นชนกลุ่มน้อยแห่งชาติในประเทศที่มีพรมแดนทาง บกติดต่อกับสโลวีเนีย อันได้แก่ ออสเตรีย ฮังการีและอิตาลี หากไม่ได้รับการยอมรับในโครเอเชีย                                                        
 สำมะโนประชากรสโลวีเนีย พ.ศ. 2545 มีข้อมูลว่า ประชากร 1,631,363 คนประกาศว่าตนเป็นชาวสโลวีเนียขณะที่ 1,723,434 คนระบุว่าภาษาสโลวีนเป็นภาษาแม่ของตน

By Suttida Kadtawee M.5/8 No.30

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น